اسفند 2, 1397

لکنت زبان در کودکی

بهمن 29, 1397

دوره‌های نوجوانی: آغازین

بهمن 28, 1397

تفکر دلبخواه نوجوانان

از جمله نارسایی‌های تفکر در نوجوانان‌ می‌توان به تفکر دلبخواه اشاره کرد که نوعی تحریف شناختی است. معنای ساده این تفکر آن است که که این […]
بهمن 23, 1397

نارسایی‌های تفکر نوجوانان

گاهی اوقات علت بد رفتاری و کژرفتاری نوجوانان در شیوه تفکر آن هاست. در واقع نسبت دادن بسیاری از بد رفتاری ها و تعجب والدین از […]