بهمن 23, 1397

نارسایی‌های تفکر نوجوانان

گاهی اوقات علت بد رفتاری و کژرفتاری نوجوانان در شیوه تفکر آن هاست. در واقع نسبت دادن بسیاری از بد رفتاری ها و تعجب والدین از […]
بهمن 28, 1397

تفکر دلبخواه نوجوانان

از جمله نارسایی‌های تفکر در نوجوانان‌ می‌توان به تفکر دلبخواه اشاره کرد که نوعی تحریف شناختی است. معنای ساده این تفکر آن است که که این […]
تیر 16, 1398

چگونه می‌توان در رفتار با نوجوان به پیروزی دوسویه دست یافت؟

دی 19, 1398

ایجاد انگیزه در نوجوانان برای درس خواندن