فوریه 12, 2019

نارسایی‌های تفکر نوجوانان

گاهی اوقات علت بد رفتاری و کژرفتاری نوجوانان در شیوه تفکر آن هاست. در واقع نسبت دادن بسیاری از بد رفتاری ها و تعجب والدین از […]
فوریه 17, 2019

تفکر دلبخواه نوجوانان

از جمله نارسایی‌های تفکر در نوجوانان‌ می‌توان به تفکر دلبخواه اشاره کرد که نوعی تحریف شناختی است. معنای ساده این تفکر آن است که که این […]
جولای 7, 2019

چگونه می‌توان در رفتار با نوجوان به پیروزی دوسویه دست یافت؟

ژانویه 9, 2020

ایجاد انگیزه در نوجوانان برای درس خواندن