تفکر دلبخواه نوجوانان
بهمن 23, 1397

نارسایی‌های تفکر نوجوانان

گاهی اوقات علت بد رفتاری و کژرفتاری نوجوانان در شیوه تفکر آن هاست. در واقع نسبت دادن بسیاری از بد رفتاری ها و تعجب والدین از رفتارهای نوجوانان بیش از آن‌که ریشه در مشکلات رفتاری آن ها داشته ناشی از فرآیند تفکری خام، نارسا و ناپخته نوجوانان است.

نوجوانان با داشتن اندامی شبیه بزرگسالان هنوز در فرآیند رشد خود هستند و نمی‌توانند مانند بزرگسالان فکر کنند. هرچند توانایی تفکر نوجوانان در این سن با دوران کودکی‌آنها تفاوت های شگرفی دارند و آن‌ها می‌توانند بیش از هر چیز به تفکر انتزاعی بپردازند اما هنوز قشر پیشانی مغز آن ها به اندازه کافی رشد نکرده است تا تمام کارکردهای اجرایی بزرگسال را دارا باشد.

در واقع دوران نوجوانی همانطور که حد فاصلی میان کودکی و بزرگسالی است، به همین شکل نیز تفکرشان نه شبیه کودکی و نه شبیه بزرگسالی است. چنانکه از والدین نیز انتظار می‌رود با نوجوانان طوری رفتار کنند که مختص همین سن باشد. یعنی نوجوانان دارای شیوه فکری مختص و ویژه نوجوانانه است.

از والدین انتظار می‌رود نسبت به نوجوانان خود بردباری بیشتری نشان دهند تا فرزندانشان را بیشتر سر در گم نکنند.

والدین سه نکته را در رفتار آن ها با نوجوانان باید در نظر داشته باشند: 

نخست اینکه در مغز نوجوان دگرگونی‌هایی در جریان است؛ بخشی از آن‌ها برخاسته از هورمون‌هایی است که در بدنش ساخته می‌شود و بخشی از آن نیز در ساختار مغز روی می‌دهد.

بعد اینکه نوجوان در حال فراگیری تفکر در مورد خودش است. هر اندازه برای او فکر بشود به جایی نمی‌رسد؛ خودش باید برای خودش فکر کند و چه بسیار اشتباه و خطا که در رفتارهای خود در این دوره پیدا کند تا به روش درست برسد. با این‌همه باید آسوده خاطر بود که می توان سرانجام به نوجوان اعتماد کرد.

نوجوانی فقط یک دوره کوتاه نیست. تنها به خاطر سهولت برای یک رشته دگرگونی‌هایی که پست سر می‌گذارد تا به بزرگسالی برسد این اصطلاح به کار می‌رود. به ویژه در این زمینه رشته دگرگونی‌هایی را نوجوانان پشت سر می‌گذارند که می توان آن را حرکت از خودخواهی به از خود رهایی نمایید.

مرکز تخصصی روانپزشکی و روانشناسی مهر آئین

تماس جهت تعیین وقت:

۰۲۱-۲۲۶۳۲۳۵۶

۰۲۱-۲۲۶۳۲۳۵۷

دیدگاه ها بسته شده است