فوریه 21, 2019

لکنت زبان در کودکی

فوریه 18, 2019

دوره‌های نوجوانی: آغازین

فوریه 17, 2019

تفکر دلبخواه نوجوانان

از جمله نارسایی‌های تفکر در نوجوانان‌ می‌توان به تفکر دلبخواه اشاره کرد که نوعی تحریف شناختی است. معنای ساده این تفکر آن است که که این […]
فوریه 12, 2019

نارسایی‌های تفکر نوجوانان

گاهی اوقات علت بد رفتاری و کژرفتاری نوجوانان در شیوه تفکر آن هاست. در واقع نسبت دادن بسیاری از بد رفتاری ها و تعجب والدین از […]